PekaoInternet - Pomoc

Zamieszczona na stronie "Pomoc" została podzielona na 5 części:

Wymagania programowe
Logowanie do serwisu
Komunikaty na stronie
Sytuacje awaryjne:
   - jeżeli zapomnisz lub zgubisz hasło
   - zapomnisz lub zgubisz numer klienta
Kontakt

Wymagania programowe

Informacje nt. zalecanych przeglądarek internetowych znajdziesz na stronie dotyczącej serwisu PekaoInternet.

powrót

Logowanie do serwisu

Każdą wizytę w części transakcyjnej PekaoInternet należy rozpocząć rozpoczynamy od zalogowania się do serwisu. Najpierw wpisujemy numer klienta, naciskamy <Dalej>, po czym podajemy odpowiednie znaki z hasła i naciskamy <Zaloguj>.

Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wpisywania danych dostęp do PekaoInternet zostanie zablokowany.

Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na stronie zanim się zalogujesz zapoznaj się z zaleceniami dla użytkownika umieszczonymi na naszych stronach.

powrót

Komunikaty na stronie

"Podany numer Klienta lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie"
Oznacza błędne wprowadzenie numeru Klienta lub hasła.
Wskazówki:
- Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swój numer klienta (10 cyfr lub mniej, gdy numer rozpoczyna się od "0"). Spróbuj go wpisać ponownie. Jeżeli nie jesteś pewien jaki jest Twój numer klienta, możesz go sprawdzić w oddziale Banku.
- Sprawdź, czy masz wciśnięty klawisz Caps Lock. System rozróżnia małe i wielkie litery.
- Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz nieprawidłowe hasło, dostęp do serwisu PekaoInternet zostanie zablokowany na 1 dzień lub do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach. Postępuj wówczas według wskazówek podanych przy komunikacie "Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis PekaoInternet został zablokowany".

"Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis PekaoInternet został zablokowany"
Oznacza, że trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany na 1 dzień lub do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach.
Wskazówki: W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do PekaoSMS lub TelePekao. Jeżeli podasz nieprawidłowy numer PIN w serwisie PekaoSMS lub TelePekao, dostęp do usługi Pekao24 zostanie zablokowany. W celu odzyskania dostępu do Pekao24 należy zgłosić się do swojego oddziału.

"Wybrany serwis jest zablokowany"
Oznacza brak dostępu do serwisu PekaoInternet (trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany do momentu poprawnego zalogowania się w pozostałych serwisach Pekao24: TelePekao i PekaoSMS. Serwis może również być odblokowany w oddziale).
Wskazówki: W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do PekaoSMS lub TelePekao. Jeżeli po raz czwarty podasz błędny numer PIN w dowolnym serwisie, wszystkie serwisy Pekao24: PekaoInternet, PekaoSMS oraz TelePekao zostaną zablokowane. W celu odblkowania serwisów udaj się do swojego oddziału.

"Wybrany serwis jest nieaktywny"
Oznacza, że dostęp do PekaoInternet został zawieszony.
Wskazówki: Aby uzyskać dostęp do tego serwisu, złóż odpowiednią dyspozycję w swoim oddziale (zarządzanie serwisami: zawieszanie i aktywowanie poszczególnych serwisów jest możliwe w oddziale i poprzez PekaoInternet).

"Wszystkie serwisy Pekao24 zostały zablokowane"
Oznacza automatyczną blokadę wszystkich serwisów w sytuacji: wprowadzenia błędnego numeru PIN lub hasła, gdy jeden z serwisów został już zablokowany, 3-krotnego podania błędnego kodu jednorazowego lub złożenia dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN.
Wskazówki: W swoim oddziale Banku złóż dyspozycję odblokowania serwisów. Już następnego dnia roboczego będziesz mógł korzystać ze wszystkich serwisów Pekao24.

"Twoje połączenie z Bankiem zostało zakończone. Aby skorzystać z PekaoInternet proszę zalogować się ponownie"
Oznacza, że ze względów bezpieczeństwa nastąpiło automatyczne wylogowanie z PekaoInternet na skutek braku aktywności na stronie.
Wskazówki: Jeśli nadal chcesz korzystać z PekaoInternet wciśnij OK i zaloguj się ponownie.

"Korzystanie z serwisu PekaoInternet wymaga innej wersji przeglądarki"
Wskazówki: Sprawdź czy Twoja przeglądarka spełnia wymagania programowe i techniczne
(a w szczególności czy przeglądarka z której korzystasz ma włączoną obsługę javascript).

"Twój status jest nieaktywny"
Oznacza, że nie została podpisana umowa o korzystanie z usługi Pekao24.
Wskazówki: Zgloś się do oddziału Banku w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

"Przepraszamy, serwis Pekao24 jest chwilowo niedostępny"
Oznacza brak możliwości korzystania z PekaoInternet.
Wskazówki: Spróbuj zalogować się do serwisu PekaoInternet za kilka minut. Jeżeli problem nie ustąpi zadzwoń na infolinię pod numer 0801 365 365.

powrót

Sytuacje awaryjne

Jeżeli:

- Zapomnisz lub zgubisz hasło
Konieczne będzie wygenerowanie PIN-u do usługi Pekao24 u konsultanta TelePekao, dzwoniąc pod numer infolinii0801 365 365 (posiadacze Eurokont) lub w oddziale Banku (posiadacze rachunków firmowych).
Operacja ta wiąże się z automatyczną, natychmiastową blokadą wszystkich serwisów Pekao24. Korzystanie ze wszystkich serwisów Pekao24 będzie możliwe po otrzymaniu nowego PIN-u (listem poleconym) i odblokowaniu serwisów w swoim oddziale Banku.
Podczas pierwszego logowania się ustanowisz nowe hasło do serwisu PekaoInternet.

- Zapomnisz numer Klienta
Możesz go sprawdzić w każdym oddziale Banku.

powrót

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących korzystania z Pekao24 prosimy o kontakt telefoniczny
lub e-mail.

powrót